Pravidla používání

Obecně

Všechny diskuse na stránkách tipmatchbets.com jsou určeny k výměně názorů ze světa sportu a sázení. Žádáme návštěvníky stránek, aby se chovali a vyjadřovali slušně a dodržovali pravidla, která jsou uvedena níže a dbali na rady a upozornění moderátorů tohoto webu. Příspěvky, které budou porušovat pravidla, mohou být odstraněny a při zvlášť závažném porušování pravidel může dojít i k zamezení přístupu pisatele do diskusí bez jakéhokoliv upozornění či náhrad.

Registrace

Pro přispívání do diskusí, je nutné se zaregistrovat. Po vyplnění nezbytných údajů Vám bude na vedenou emailovou adresu odeslán aktivační mail.

Pravidla diskusí

1. Smyslem diskusí je svobodné vyjadřování a výměna názorů s ostatními účastníky diskusí převážně na sportovní či sázkařskou tématiku. Její obsah se budeme snažit necenzurovat, ale existují jistá zákonná a etická opatření omezující obsah příspěvků. Zdržte se proto jakýchkoliv urážek,vulgarit a napadání ostatních účastníků diskuze. Jiný názor na problematiku či Váš tip, pokud je slušně vyjádřen, není důvodem ke sporu(v negativním smyslu).

2. V případě, že účastník neudrží emoce na uzdě, bude mu to samozřejmě „pro jednou“ tolerováno. Pokud by se to ovšem opakovalo a obtěžovalo to ostatní účastníky či to vrhalo „špatné světlo“ na web, bude mu další vstup zamezen.

3. Vkládání textu s rasovým podtextem či jiné nesnášenlivé chování vůči menšinám bude nekompromisně trestáno, stejně tak hanobení víry, národa či jakékoli porušování zákonů ČR bude řešeno opět zamezením vstupu na stránky

4. V sekcích zaměřených na konkrétní sport budeme vyžadovat tipy či příspěvky s alespoň krátkým vysvětlením co dotyčného k tipu vede. Tzv. „holotipy“ nebudou vítány a budou mazány. Správce stránek si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž hodnotu považuje za nulovou, stejně tak případné provokativní příspěvky či jiný obsah odporující pravidlům.

5. Je přísně zakázáno vkládat reklamu a spam, takovéto příspěvky budou okamžitě a bez varování mazány z diskusí a přístup uživateli bude zamezen. S případnými nabídkami na spolupráci se obracejte na email uvedený v sekci Home.

6. Komentování průběhu zápasu či dělání tzv. Livescore není vítáno a zvláště ne u těch diskutujících, kteří nepřispívají svými tipy. Stejně jako komentování zápasu, že nevyjde po pár minutách hry a podobně. Za soustavné příspěvky tohoto tipu dostane uživatel BAN.

7. Jakékoliv dotazy k chodu webu, jeho budoucnosti, možnosti spolupráce, či informace o tom jaké stránky nám kradou tipy, či zda s nějakým spolupracujeme, nemají nic společného se sázením a tak do diskuze nepatří. Všechny tyto dotazy směřujte do soukromých zpráv adminovi stal123. Rád Vám vše zodpovím a cokoliv s vámi proberu. Nechci ale aby se tímto zbytečně zabírala diskuze.

8.Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů skrz soukromé zprávy na zápasy a názory, které uživatelé stále více zasílají moderátorům a bohužel i stylem kdy se zeptají a pokud moderátor do 10minut neodpoví, tak ho bombardují dalším vzkazem atd atd. A nebo chtějí tip předem, protože jdou třeba nakoupit upozorňuji, že pokud mi moderátor napíše, že ho to obtěžuje tak uživatele zabanuju. Chodí sem tisíce lidí a moderátoři nemohou odpovídat každému zvlášť. Docílíte tím jen toho, že přes veškeré vzkazy jim již nezbude čas na kvalitní analýzu. Takže dotazy přes zprávy nejsou samozřejmě tímto zakázány, ale pokud jich budete posílat tolik, že to bude moderátora obtěžovat vystavujete se možnosti BANU.

9. Vkládání linků či obrázků s tikety není dovoleno. Odkaz bude smazán a uživatel varován. Při dalším prohřešku BAN

10. Důvodem k vyloučení z diskuse jsou především: - příspěvky linkující nebo propagující konkurenční weby, weby se sexuální tématikou a jiné s tématikou webu nesouvisející témata. - příspěvky propagující vlastní aktivity diskutujících - neustálé negativní příspěvky bez skutečného obsahu - pomluvy a negace jakéhokoliv ražení,vulgarity a kritika tipu až po zápase nebo v jeho průběhu. - nerespektování moderátorů. - jiné důvody dle úsudku moderátora či admina. S tímto souvísí, že vlastníci webu si vyhrazují právo určit dle svého názoru a uvážení, koho na svém fóru chtějí a koho ne. U všech těchto pravidel platí pravidlo jednou a dost. Tzn. Napoprvé napomenutí, napodruhé BAN bez další diskuze. Pokud má Uživatel zaplacenu jakoukoli službu např. zasílání upozornění na tip emailem atd. a dostane ban, nemá nárok na vrácení peněz, jelikož porušoval pravidla ze své vlastní vůle. Právo na vrácení peněz tak zaniká.

Sekce Můj profil. Uživatel má možnost vybrat si v sekci Můj profil stát ze kterého je. Dále pak si vyplnit v poli o mně co rád sází a něco o sobě. • Uživatel má také možnost vložit si přes „Můj profil“ ikonku před nick. Pravidla pro vložení ikonky: Velikost musí být 50x50pixelů. Jiná velikost se nevloží. • • Obrázky nesmí mít erotický ani rasistický podtext ani porušovat autorská práva. • Sekce analýzy Uživatel Tipmatchbets.com má možnost využívat tipy ze sekce analýzy a komentovat tyto analýzy formou sociálních síti Facebook, g+ a Twitter. Musí však dodržet následující pravidla: • • • vulgarit. V případě porušení výše uvedeného bude Váš účet u sociální sítě nahlášen jeho provozovateli se stížností a požadavkem na Vaše zablokování. Ochrana os. údajů Obsahtipmatchbets.com ("Stránka") je poskytován tak, jak je, bez záruky správnosti jakéhokoli druhu, ať už vyjmenované či nevyřčené. Nezaručujeme, že funkce, tipy názory obsažené na stránkách budou bezchybné. Neručíme rovněž za důsledky použití informací na stránkách, především s ohledem na spolehlivost, správnost, včasnost či jiný aspekt funkčnosti našich služeb. tipmatchbets.com není v žádné formě zodpovědné za případné způsobené škody vzniklé v souvislosti s užitím služeb tipmatchbets.com. Veškerá data vložená uživatelem na web(příspěvky,obrázky,názory atd) zůstávají na webu(pokud neporušují výše uvedená pravidla) uložena a to z důvodů, že není v možnostech adminů dle libosti uživatelů mazat a zase vracet příspěvky a data zpět. Majitelé stránek si vyhrazují právo rozhodovat co na webu bude a co nikoli. Poskytovatel tipmatchbets.com nenese odpovědnost za obsah, jeho správnost nebo dostupnost informací nalezených na stránkách, na které odkazuje tipmatchbets.com. Nemůžeme zajistit, že budete spokojeni s produkty či službami, které zakoupíte od třetích stran, na něž tipmatchbets.com eventuelně odkazují, nebo s obsahem poskytnutým třetími stranami. Netvrdíme, že obsah tipmatchbets.com je vhodný a dostupný pro použití v jakékoli lokalitě. Rozhodnete-li se vstoupit na tipmatchbets.com, činíte tak z vlastní iniciativy a jste zodpovědní za to, že se vaše konání slučuje s platnou legislativou, jíž podléháte. Tyto Podmínky užití jsou platné až do ukončení kteroukoli ze stran. Můžete vypovědět souhlas s podmínkami tak, že přestanete užívat tipmatchbets.com a odstraníte veškeré materiály získané ze tipmatchbets.com, a související dokumentaci, ať už byly získané v rámci těchto Podmínek či jinak. Tato smlouva, uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem Stránky, může být vypovězena provozovatelem okamžitě bez předchozího upozornění. Vypovězení Podmínek z popudu provozovatele podléhá jeho vlastnímu uvážení, především z důvodu nedodržování těchto Podmínek či jiných souborů pravidel zveřejněných natipmatchbets.com. Ochrana osobních údajů tipmatchbets.com respektuje soukromí uživatelů. Informace, které o vás získáme, používáme k poskytování služeb, jež můžete využívat prostřednictvím našich stránek. Sbírání osobních informací Nesbíráme žádné osobní údaje o návštěvnících tipmatchbets.com. V případě registrace do našeho systému nebo při jiných příležitostech vás žádáme o sdělení vaší emailové adresy či nastavení služeb na tipmatchbets.com (souhrnně Informace). Nejste povinni nám poskytnout Informaci, ale bez ní nemusíme být schopni poskytnout služby v kvalitě a rozsahu, jakých využívají registrovaní uživatelé, kteří nám údaje o emailové adrese či nastavení sdělí. Způsob užití informace poskytnuté návštěvníkem Informaci získanou od vás, především emailovou adresu, využijeme pouze za následujícími účely: k zaslání hesla v případě, že je zapomenete • • čas od času k zaslání informací, jež považujeme za užitečné, včetně informací o našich produktech a službách; tyto informace mohou být komerčního charakteru a obsahovat placenou reklamu poskytnutí pokročilých služeb - uživatel s tímto souhlasí při registraci na tipmatchbets• vylepšení obsahu tipmatchbets.com • • personalizaci obsahu a/nebo vzhledu stránek Nakládání s údaji návštěvníků Neprodáváme, nevyměňujeme ani nepronajímáme informace od vás třetím stranám. Mohli bychom pouze převést tyto informace na jiný subjekt v případě prodeje této stránky za účelem bezproblémového pokračování funkčnosti webu pro uživatele. Údaje rovněž můžeme sdělit v případě, že to vyžaduje zákon, nebo pokud je to nezbytné za účelem dosažení funkčnosti našich služeb, které vám poskytujeme. Můžeme poskytnout statistiky o návštěvnosti, prodeji, objemu přenesených dat uživateli atd. třetím stranám, ale údaje tohoto typu neobsahují žádné identifikační znaky informace. Uživatelé, kteří si nepřejí dostávat emaily od nás, a/nebo si přejí zrušit svůj účet na tipmatchbets.com, tak mohou učinit zasláním zprávy provozovateli prostřednictvím emailu uvedeného v sekci Kontakty. Logy serveru Když navštívíte tipmatchbets.com, automaticky logujeme vaši IP adresu a jednotlivé stránky, které jste na tipmatchbets.com navštívili. Pomáhá nám to spravovat tipmatchbets.com a sbírat demografické údaje pro souhrnné využití. Tipmatchbets.com si vyhrazuje možnost využít logu s Vaší IP adresou pro případné předání této ip adresy na Policii ČR či poskytovateli Vašeho internetového připojení v případě , že budete soustavně porušovat pravidla webu. Toto může vést až k zablokování připojení do internetu od poskytovatele či dokonce k trestnímu stíhání za způsobené škody na majetku(webu) tipmatchbets.com Cookies "Cookie" je informace uložená na vašem počítači web serverem a užívá se k uchování informace o vaší interakci s webem. tipmatchbets.com používá cookies k uchování informace o vašich akcích na webu, které mohou být později potřebné k očekávané funkčnosti služeb. Můžete si zvolit neukládat cookies na svůj počítač a přesto používat tipmatchbets.com, ale nebudete moci využít funkce, jež jsou na podpoře cookies závislé. Prostudujte prosím nápovědu ke svému internetovému prohlížeči pro zjištění postupu, jak deaktivovat cookies na vašem počítači. Váš souhlas s těmito podmínkami Používánímtipmatchbets.com souhlasíte se shromažďováním a užitím informací v souladu s pravidly ochrany osobních údajů, popsaných v tomto dokumentu. Pokud jakkoliv změníme pravidla nakládání s osobními údaji, aktualizujeme změny na této stránce.

GDPR

Uživatelské konto je založeno na dobu neurčitou. Uživatel si může zažádat o úplné zrušení účtu na email admin@tipmatchbets.com z emailu, ze kterého byl účet založen.

Autorská práva

Veškeré články, tipy, diskuse-posty atd . všech uživatelů přecházejí jejich uveřejněním na webu www.tipmatchbets.com na majitele tohoto webu.

Uživatelský účet

provozovatel uchovává : ID, Ikonu avataru, username, email, datum posledního přihlášení a heslo v zašifrované formě . Tyto údaje provozovatel uchovává po dobu 10 let od zrušení účtu kvůli obraně systému a stávajících uživatelů v případě, že je uživatel zablokovaný z důvodu porušení pravidel, aby si nemohl pod stejným emailem založit další nový účet.

Další uchovávané údaje:

informace o zaplacených službách (datum objednávky, datum aktivace, datum exspirace atd.) - anonymizujeme ihned po zrušení účtu

Notifikace

ze služby email alert - uživatel má možnost zvolit si od jakých uživatelů bude dostávat upozornění na přidaný tip a od koho ne - anonymizujeme ihned po zrušení účtu Notifikace o expiraci premium uchováváme kdy odešla komu - anonymizujeme ihned po zrušení účtu -Notifikace o odhlášení premium - anonymizujeme ihned po zrušení účtu

inbox zprávy – se mažou max po 10 letech od zrušení účtu případně dříve • k mazání může dojít i mimořádně - pokud provozovatel www.tipmatchbets.comusoudí, že je to prospěšné pro UX uživatelů (např. kapacitní důvody, výkonnostní důvody atd).

žádost o reset hesla - mažeme při rušení účtu

objednávky -anonymizujeme ihned po zrušení učtu

statistiky a uživatele - 10 let -> podstata webu je archivace výsledků stránka se statistikami - 10 let nebo dříve pokud uznáme za vhodné

Provozovatel neručí za případnou nekonzistenci či výmaz dat – např. při technickém výpadku, nefunčnosti databáze atd.

p